Mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą starać się o dotację na wymianę kopciuchów

Pozostaje coraz mniej czasu na wymianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne. Do końca przyszłego roku właściciele „kopciuchów”, czyli pieców opalanych węglem lub innym paliwem stałym muszą się ich pozbyć. Po tym terminie za brak bardziej ekologicznego źródła ogrzewania będą musieli liczyć się z karą grzywny. Nie tylko Miasto Poznań pomaga swoim mieszkańcom w wymianie – także mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą liczyć na wsparcie finansowe przy wymianie starego pieca.

 

Od 8 lutego mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą starać się o dofinansowanie na wymianę pieca opalanego węglem lub innym paliwem stałym na bardziej ekologiczny sposób ogrzewania. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% zgłoszonych kosztów kwalifikowanych netto. Jeden lokal może otrzymać maksymalnie 7 tysięcy złotych wsparcia, natomiast wspólnota mieszkaniowa 14 tysięcy złotych.

W tym roku powiat przeznaczy na ten cel 1,5 mln złotych. Do tej pory, przez cztery lata programu wsparcia skorzystano z niego 604 razy na łączną kwotę ponad 4 mln złotych.

Jak podkreśla starosta poznański Jan Grabkowski, w Polsce wciąż główną przyczyną smogu jest palenie węglem gorszej jakości i śmieciami. Właśnie dlatego konieczna jest likwidacja „kopciuchów” w celu poprawy jakości powietrza, a tym samym poprawy jakości życia samych mieszkańców.

Właścicielom „kopciuchów” pozostało coraz mniej czasu na wymianę sposobu ogrzewania. Muszą to zrobić do końca 2023 roku – po tym czasie za nieodpowiedni piec można otrzymać karę grzywny.

Podobnie jak w poprzednich latach, dofinansowanie dla mieszkańców powiatu może dotyczyć:

– podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej
– ogrzewania za pomocą nowego kotła zasilanego olejem opałowym lub paliwem gazowym
– ogrzewania elektrycznego
– pompy ciepła
– ogrzewania za pomocą nowoczesnego, zasilanego automatycznie kotła na paliwo stałe

O wsparcie mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele lokali na terenie powiatu poznańskiego, będący osobami prywatnymi, podmiotami gospodarczymi, wspólnotami mieszkaniowymi lub podmiotami prowadzącymi działalność rolniczą. Wnioski należy składać osobiście lub korespondencyjnie do kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Szczegółowe informacje, regulamin akcji oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie internetowej Starostwa w zakładce „Środowisko”.