Urząd Miasta Poznania poszukuje nowych pracowników

Trwa nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Poznania. Potrzebni są m.in. specjaliści do spraw zabytków, zieleni, mediów społecznościowych czy komunikacji społecznej.

 

Wakaty czekają na pracowników w wielu wydziałach urzędu miasta. Wydział Finansowy UMP poszukuje specjalistów do spraw prawno-podatkowych oraz ds. obsługi zadłużenia, a Biuro Kontroli – osoby do spraw kontroli organizacyjnej. 

Wolne etaty są również w Gabinecie Prezydenta – tam pracę mogą dostać specjaliści w zakresie komunikacji społecznej czy mediów społecznościowych. Z kolei Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków zatrudni pracowników ds. zabytków nieruchomych oraz ds. zabytkowej zieleni.

Nabór trwa także w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMP – tam poszukiwane są osoby ds. gospodarki odpadami i ds. aplikacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Etaty czekają również na specjalistów z zakresu wymiaru opłaty oraz umów i rozliczeń. Osoby do rozliczeń wynagrodzeń szuka też Wydział Organizacyjny UMP.

W Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych pracę znajdą specjaliści z zakresu uprawnień komunikacyjnych oraz archiwum akt komunikacyjnych, a w Wydziale Informatyki – ds. analiz i wdrożeń oraz ds. zarządzania siecią komputerową.

Uwaga: oferty pracy na wszystkie wolne stanowiska w Urzędzie Miasta trzeba składać przez internet. Można je znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej

Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza – wystarczy go wypełnić, nie trzeba wysyłać listu motywacyjnego i CV. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy i kursów, należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty można też składać w wersji papierowej w Biurze Podawczym urzędu (pl. Kolegiacki 17). Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych.

Zgodnie z ustawą urzędnikiem może zostać osoba, która jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych), ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Co więcej, ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i cieszy się nieposzlakowaną opinią.