Remont ul. Polnej na Jeżycach zakończony

Zakończono prace na ul. Polnej, gdzie remontowana była nawierzchni jezdni. Inwestycja musi jeszcze uzyskać niezbędne odbiory techniczne.

 

W tym roku remont ul. Polnej objął odcinek na Jeżycach – od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego i były to kontynuacje prac, które wykonano przed rokiem na łazarskim fragmencie.

Roboty związane z tegoroczną inwestycją rozpoczęły się na początku maja. Podzielono je na etapy, by utrzymać przejezdność ulicy przez cały czas przebudowy.

Zniszczoną nawierzchnię zerwano, a w jej miejsce ułożono nową. Wyregulowano także wpusty studzienek, a następnie wymalowano oznakowanie poziome. Dzięki temu zwiększył się komfort i bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie.

Prace się już zakończyły i obecnie inwestycja musi jeszcze uzyskać odbiory techniczne.

Remont kosztował ok. 850 tysięcy złotych.