UOKiK wszczął postępowanie wobec poznańskiej spółki. Miała korzystać z pomocy publicznej przyznawanej jej kontrahentom

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wobec poznańskiej spółki Agri Plus, organizatora tuczu kontraktowego trzody chlewnej. Jak wynika z ustaleń Urzędu, spółka pomniejsza wynagrodzenie rolników o kwotę pomocy publicznej, jaką otrzymują w związku z przepisami o zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń (ASF), co jest nieuczciwymi praktykami.

 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zwalczania afrykańskiego pomoru świń, czyli ASF, na obszarach, na jakich pojawia się choroba wprowadzane są restrykcje, które oznaczają straty dla hodowców trzody chlewnej. W takiej sytuacji mogą oni trzymać wyrównanie zmniejszonego dochodu w ramach pomocy publicznej. Rekompensata przyznawana jest mikro, małym i średnim podmiotom. Nie kwalifikują się do niej duże firmy.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zauważył jednak, że poznańska spółka wykorzystuje pomoc udzielaną rolnikom w nieuczciwy sposób.

Jak wyjaśnia Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, z informacji uzyskanych z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, które potwierdzono podczas postępowania wyjaśniającego i kontroli w spółce wynika, że Agri Plus w umowach z dostawcami trzody chlewnej dodaje zapis, na podstawie którego zobowiązuje podmioty do przekazywania od państwa pomocy finansowej np. poprzez obniżanie cen kupowanych świń o równowartość kwoty rekompensaty.

Nieuczciwy zapis stosowany był w latach 2017-2020, co mogło powodować pobranie w nieuczciwy sposób od dostawców ok. kilkunastu milionów złotych. Jak ustalono podczas postępowania wyjaśniającego, spółka mogła kontrolować, którzy rolnicy otrzymali wsparcie od państwa, a następnie pomniejszać ich wynagrodzenia.

„Jeśli potwierdzą się nasze zarzuty, będzie to oznaczało, że spółka Agri Plus stała się faktycznym beneficjentem pomocy publicznej przeznaczonej dla rolników, choć nie była do tego uprawniona. To niedopuszczalne działanie, które pozbawia poszkodowanych hodowców należnej im rekompensaty związanej z ASF. W postępowaniu sprawdzimy, czy organizator tuczu trzody chlewnej dopuszcza się praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Przedsiębiorcy grozi kara do 3 proc. rocznego obrotu” – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny

Jednocześnie UOKiK apeluje do rolników o zgłaszanie przypadków nadużyć i wykorzystywania przewagi przez dużych kontrahentów poprzez nieuczciwe warunki współpracy.