Ulice Trzebiatowska i Tczewska zostaną przebudowane

Kolejne ulice na osiedlu Krzyżowniki-Smochowice, które są drogami gruntowymi, zostaną przebudowane i zyskają nową nawierzchnię. Tym razem prace obejmą ul. Trzebiatowską i Tczewską.

Planowana inwestycja obejmie odcinek ul. Trzebiatowskiej od ul. Elbląskiej do Tczewskiej, a także ul. Tczewskiej od ul. Trzebiatowskiej do ul. Lubowskiej. Obie są obecnie drogami gruntowymi, bez odpowiedniego odwodnienia. W ciepłe dni powoduje to unoszenie się kurzu w okolicy, natomiast przy opadach powstaje błoto i dziury.

Przebudowa ma zwiększyć poziom komfortu i bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców, a także okolicznych mieszkańców.

Na ulicach powstanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Na ul. Trzebiatowskiej odcinek objęty jest ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Nie będzie tam wyodrębnienia jezdni i chodników. Droga będzie przystosowana do ruchu jednokierunkowego z dopuszczonym kontraruchem rowerowym. Wybudowane będą dwa progi zwalniające, a całość zyska odwodnienie poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej.

Przebudowa ul. Tczewskiej zacznie się po zakończeniu robót na sąsiedniej ulicy. Tu poza nową nawierzchnią przewidziano także budowę odwodnienia, zatoki parkingowej, wymianę oświetlenia, a także przebudowę i budowę chodników.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy. Wybrany będzie miał 130 dni od dnia podpisania umowy na przeprowadzenie zaplanowanych robót i wdrożenie organizacji ruchu.