Będą zmiany na ul. Architektów. Ma być wygodniej, bezpieczniej i estetyczniej

Kolejna osiedlowa ulica na obszarze osiedla Krzyżowniki-Smochowice zostanie przebudowana. Tym razem inwestycja zostanie przeprowadzona na ul. Architektów. Poprawi to komfort i bezpieczeństwo poruszania się po niej, a także zwiększy poziom estetyki w okolicy.

 

Ulica Architektów jest drogą osiedlową, otoczona domami jednorodzinnymi, na obszarze pomiędzy ul. Dąbrowskiego a lotniskiem Ławica. Obecnie jej nawierzchnia jezdni jest w bardzo złym stanie technicznym. Pełna dziur, kolein, nierówności zmniejsza komfort i bezpieczeństwo przejazdu, negatywnie oddziałuje na stan samochodów, a także przyczynia się do większego hałasu w okolicy.

Na ulicy brakuje oświetlenia i chodników, które zapewniłyby większe bezpieczeństwo pieszych.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie planuje jej przebudowę. Obejmie wymianę nawierzchni jezdni na nową, przepuszczalną, o szerokości 5 metrów. Po jej obu stronach wybudowane będą chodniki, które ułatwią pieszym poruszanie się po okolicy.

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, skrzyżowania z ul. Starogrardzką i Drogowców zostaną wyniesione. Wybudowane będą zatoki postojowe z nawierzchnią z płyt ażurowych, z parkowaniem prostopadłym do osi ulicy zarówno po stronie północnej jak i południowej. Wyznaczone zostaną również miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wykonane będą też nowe zjazdy do posesji.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie nowe oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, a kolizje elektroenergetyczne zostaną przebudowane.

Spółka ogłosiła przetarg, w którym zostanie wyłoniony wykonawca robót. Oferty będą przyjmowane do połowy czerwca.