Spadające tynki: PINB apeluje o remonty

– 3 listopada br. z kamienicy przy ulicy Garbary odspoił się i spadł na chodnik spory fragment płyty balkonowej. Mogło dojść do tragedii! – alarmuje Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. I zwraca się z apelem do właścicieli i zarządców kamienic, by przed zimą zadbali o stan techniczny swoich budynków.

“Zbliżająca się zima, jak co roku, spotęguje zagrożenia wynikające ze złego stanu technicznego budynków” – apeluje dyrektor Łukaszewski. – “Aby nie dopuścić do utraty zdrowia lub życia zarówno przechodniów, jak i użytkowników obiektów budowlanych niezbędne jest przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego budynków oraz wykonywanie napraw zaleconych w protokółach z tych przeglądów”.

Bo niestety, zaniedbanych kamienic, nie tylko na Garbarach, w Poznaniu nie brakuje i trzeba się liczyć z tym, że takich przypadków będzie przybywać – zwłaszcza że zdarzały się już wcześniej.

Jak informuje PINB, kontrole stanu technicznego powinny dotyczyć nie tylko instalacji gazowych oraz przewodów kominowych i urządzeń grzewczych, ale także tych elementów budynków, które są narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynków. Dotyczy to przede wszystkim stanu technicznego elewacji, balkonów, daszków nad wejściami, pokrycia dachów, kominów oraz rynien i rur spustowych. Odspojone i spadające na chodniki lub ulice fragmenty zewnętrznych części budynków – stanowią ogromne zagrożenie dla pieszych i kierowców.  

Dlatego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że obowiązkiem właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych jest zapobieganie uszkodzeniom budynków – mogącym spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla bezpieczeństwa mienia i środowiska. Obowiązki właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych wraz z przepisami karnymi określone są w rozdziałach 6 i 9 ustawy Prawo budowlane.                                                                                              

Czytaj także:

Kamienice się sypią!