Asystenci seniorów wyruszą do pomocy!

„Asystent Seniora – aktywizacja, wsparcie i opieka” – tak nazywa się pilotażowy program łączący centrum teleopieki, opiekę medyczną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, wsparcie wolontariuszy, a także pomoc sąsiedzką skierowanej właśnie do seniorów.

Projekt potrwa do końca października bieżącego roku, a za realizację zadań w jego ramach odpowiedzialni są: poznańskie Centrum Inicjatyw Senioralnych, Centermed Poznań Sp. z o.o., Fundacja Innowacji Wspierających Samodzielność Niezależni z Gdyni, Stowarzyszenie Medycyna Polska Oddział w Poznaniu, oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria.

– Beneficjentami tego projektu będą osoby po 60. roku życia, mieszkające samotnie lub przebywające okresowo samotnie w domu, które ze względu na zły stan zdrowia wymagają stałego nadzoru, opieki i wsparcia w codziennym życiu – informuje Agnieszka Pachciarz, zastępca prezydenta Poznania. – Chodzi tutaj między innymi o osoby z zaburzeniami pamięci, ze zdiagnozowaną cukrzycą, i po incydentach kardiologicznych oraz neurologicznych.

Projekt “Asystent Seniora” to na razie jedynie projekt pilotażowy, który zostanie zrealizowany na próbie dziesięciu osób, przy czym należy zaznaczyć, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu wyłoni pięciu beneficjentów spośród swoich podopiecznych o niskim dochodzie, których nie stać na zatrudnienie całodobowej pomocy i opieki. Natomiast pozostałych pięciu beneficjentów zostanie wybranych spośród wszystkich kandydatów, którzy sami zgłoszą się do uczestnictwa w tym projekcie.
– Wyłonieni seniorzy wypełnią ankietę o stanie swojego zdrowia, wskazując choroby i/lub rodzaj niepełnosprawności – dodaje Agnieszka Pachciarz. – Każda z osób wskaże także przynajmniej jedną, zamieszkają w sąsiedztwie czy najbliższym otoczeniu, wybraną przez siebie osobę do kontaktu i opieki. W tym projekcie chodzi też o to, aby wykrzesać naturalne odruchy np. sąsiedzkiej pomocy, bowiem aspekt interpersonalny będzie tutaj najważniejszy!

Jednym z najistotniejszych elementów tego projektu będzie tak zwana teleopieka. Jest to bowiem nowoczesne rozwiązanie wspierające osoby, które mieszkają samodzielnie i chcą być niezależne, jak również osoby samotne czy niepełnosprawne, w miejscu ich zamieszkania przez całą dobę.
– System ten składa się z niewielkiego przycisku alarmowego oraz urządzenia do transmisji głosu, w postaci przekaźnika stacjonarnego w domu lub przenośnego urządzenia GSM – wyjaśnia Marek Wojda, prezes Fundacji Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI. – W przypadku trudnej sytuacji lub zagrożenia, takiego jak np. upadek, nagłe pogorszenia stanu zdrowia, pożar, lęk, czy samotność wystarczy wcisnąć guzik alarmowy znajdujący się na ręce, by połączyć się z centralą, gotową do interwencji o każdej porze dnia i nocy.

Ów projekt zapewnia także bezpłatną opiekę pielęgniarki środowiskowej oraz wizyty lekarza rodzinnego. Za opiekę medyczną odpowiadać będzie CenterMed sp. z o. o. w Poznaniu.
– Projekt “Asystent seniora” bazuje na doświadczeniach innych. System ten działa już bowiem w krajach zachodnich, między innymi w Hiszpanii – mówi Wojciech Bauer, dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych. – “Asystent seniora” poprzez wolontariuszy, sąsiadów jest niewątpliwie pozytywnym rozwiązaniem, a jeśli pilotaż tego projektu przyniesie korzyści, to będziemy chcieli rozpowszechnić go w Poznaniu na większą skalę.

Bardzo ważnym ogniwem tego projektu jest również pomoc sąsiedzka i wsparcie wolontariuszy, których na chwilę obecną zgłosiło się już piętnastu. Są to osoby w różnym wieku, zarówno dwudziestolatkowie, jak i osoby po pięćdziesiątce, które mają już spore doświadczenie życiowe.
– Ideą wolontariatu jest przede wszystkim to, że po jakimś czasie zawiązuje się nić przyjaźni między wolontariuszem a jego podopiecznym – mówi Agnieszka Basińska, zastępca dyrektora Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy “Flandria”. – Do zadań wolontariuszy, dobranych do beneficjantów na zasadzie podobieństwa chronologicznego, będzie należało między innymi: spędzanie czasu z seniorem, rozmowa przy herbacie, towarzyszenie podczas spacerów czy wizyt u lekarza, odbiór recept, a także sprawdzanie stanu technicznego urządzenia przywoławczego. Wszystkie te zadania będą określane w zależności od potrzeb seniorów, które są płynne, to znaczy, że każdego dnia mogą być inne.

Warto zatem odnotować, że każda osoba objęta projektem będzie odwiedzana przez wolontariusza w zależności swoich od potrzeb i indywidualnych preferencji.
– Takie odwiedziny będą się odbywały minimalnie raz w miesiącu, a maksymalnie raz w tygodniu – dodaje Monika Szelągiewicz, koordynatorka projektu “Asystent Seniora”.

Szczegółowe informacje na temat projektu i/lub chęci wzięcia w nim udziału jako senior/seniorka czy wolontariusz – można uzyskać pod nr tel. 660 778 480, lub pod zapytaniem na e-mail: mszelagiewicz@centermed.pl.