Ekslibris stwórz. Konkurs graficzny Biblioteki Raczyńskich

Biblioteka Raczyńskich już po raz siódmy zaprasza do wzięciu udziału w konkursie na ekslibris im. Klemensa Raczaka. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowanie książką, czytelnictwem oraz grafiką.

Inspiracją do ogłoszenia konkursu na ekslibris było przekazanie w 1995 roku przez Klemensa Raczaka, kolekcjonera i twórcę-amatora ekslibrisów, daru blisko 30 tysięcy znaków książkowych, drobnej grafiki oraz publikacji związanych z tą tematyką.

Ofiarowana Poznaniowi kolekcja została włączona do zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich. Intencją ofiarodawcy było popularyzowanie tej wyjątkowej formy graficznej poprzez organizowanie m.in. wystaw i konkursów, co miało także wpłynąć na powiększanie zbiorów bibliotecznych.

Pierwszy konkurs na ekslibris został zorganizowany w 1998 roku („Wielkopolska w ekslibrisie”), a od piątej edycji (2010) konkurs nosi imię Klemensa Raczaka, zmarłego w 2008 roku. Konkurs jest organizowany co trzy lata. Poprzednie sześć edycji pozwoliło na zgromadzenie w Bibliotece Raczyńskich  zróżnicowanego pod względem techniki, tematyki i poziomu wykonania zbioru prac.

Prace należy przesłać do 23 września 2016 roku. Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi do koniec października. Pula nagród to 6000 zł. Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie organizatora www.bracz.edu.pl.