Książkomaty już działają. Pomieszczą nawet 3 tysiące publikacji

Od dziś można już korzystać z książkomatów Biblioteki Raczyńskich. Urządzenia pozwalają na lepszy dostęp do zbiorów instytucji także w rejonach miasta, w których nie ma filii bibliotecznej.

 

Książkomaty to urządzenia działające podobnie do dobrze znanych poznaniakom urządzeń służących do odbioru paczek. Wystarczy zamówić coś ze zbioru Biblioteki Raczyńskich, a pracownicy instytucji dostarczą to do wskazanego książkomatu. Następnie czytelnik może otworzyć daną skrytkę przy pomocy karty bibliotecznej i odebrać książkę. Analogicznie odbywa się też zwrot.

Czytelnicy mogą sami wybierać tytuły albo skorzystać z Biblioteki 24, czyli oferty przygotowanej przez bibliotekarzy, w ramach której dostępne będą dane tytuły.

W Poznaniu stanęło 11 urządzeń, a w ostatnich miesiącach prowadzone były testy i przygotowania do uruchomienia systemu. Książkomaty ustawiono w miejscach oddalonych od filii bibliotecznych, a jednocześnie często uczęszczanych przez mieszkańców. Są to więc m.in. pętle tramwajowe czy tereny przy sklepach.

„Sieć książkomatów nie zastępuje filii bibliotecznych, ale je uzupełnia, bo zależy nam na tym, aby każdy miał możliwość dotarcia do książki jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania albo pracy” – mówi Anna Gruszecka, dyrektorka Biblioteki Raczyńskich

Łącznie w 11 urządzeniach znajdują się 93 skrytki, które mogą pomieścić razem ok. 3 tysięcy publikacji.

Zakup książkomatów realizowany jest w ramach projektu “Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Natomiast działania związane z promocją i obsługą urządzeń finansowane są z projektu “Sztuczna inteligencja w służbie książki”, który korzysta z dotacji z Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Koszt przedsięwzięcia to 1 897 108 zł.