Uliczne porządki przed Świętami

Jeszcze przed śnieżną zimą i świętami, poznańscy strażnicy miejscy dopilnowali, aby ulice i chodniki w mieście były czystsze i gotowe na wiosnę.

Gruz w kontenerach

Przy ul. Szarych Szeregów,  pomiędzy ogrodzeniem budynku jednorodzinnego  a jezdnią, strażnik osiedlowy zauważył zalegającą stertę gruzu wymieszanego z piaskiem. Odpady budowlane były zgromadzone bezpośrednio na ziemi i zajmowały powierzchnię około 3m². Tego rodzaju odpady winny być składowane w kontenerach lub w “big bagach”.  Po interwencji strażnika miejsce zostało uporządkowane.

Wraki nie tylko szpecą

Rejon ul. Żarnowieckiej jest często odwiedzany przez strażników referatu Jeżyce. Powodem ich zainteresowania tą okolicą są liczne przypadki podrzucania tam rozmaitych odpadów. Tym razem, na poboczu ulicy, strażnik osiedlowy stwierdził zaparkowany pojazd marki Ford Mondeo. Stan zewnętrzny pojazdu wskazywał na to, że był on długotrwale nieużytkowany. Początkowo karoseria była mocno zabrudzona i pokryta grubą warstwą liści. W wielu miejscach widoczne były odpryski lakieru, wgniecenia a nawet ubytki blachy spowodowane korozją. Strażnik ustalił dane właściciela pojazdu, jednak ten nie odbierał przesłanej korespondencji. Czas mijał a w pojeździe powybijano szyby i skradziono tablice rejestracyjne. W takim stanie wrak nie tylko szpeci, ale również stanowi zagrożenie dla ludzi.  Ponieważ nie można było dłużej czekać, strażnik zlecił odholowanie wraka na parking strzeżony. Właściciel nadal będzie poszukiwany i poniesie koszty transportu i przechowywania natomiast  rejon ul. Żarnowieckiej jest bezpieczniejszy i czystszy.

Gabaryty do gratowiska

Problem starych, niechcianych mebli nasila się pod koniec każdego roku. To właśnie w tym czasie najczęściej kupujemy nowe wyposażenie domów a zużytych gratów pozbywamy się. Strażnicy ujawnili wystawione meble przy ul. Szpitalnej oraz na placu Waryńskiego. W obydwu przypadkach przeprowadzili rozmowy z zarządcami budynków co przełożyło się na niezwłoczne przekazanie gabarytów do gartowiska.  

Niestety, pomimo działającego systemu recyklingu odpadów problemowych, nadal na tym polu najwięcej pracy mają zarządcy budynków wielorodzinnych i osiedli. Mieszkańcy wymieniony sprzęt wystawiają obok pojemników na odpady komunalne a administratorzy sukcesywnie zlecają ich transport do jednego z trzech gartowisk. Zdarzają się też przypadki, w których stare meble zabierane są przez okolicznych mieszkańców w celu spalenia ich w przydomowych kotłowniach. Ten nielegalny proceder prowadzi wprost do zanieczyszczania powietrza i dlatego tak ważnym są wszelkie działania strażników, które przyspieszają przekazanie gabarytów do gratowiska a tym samym ograniczają spalanie zabronionych odpadów.

Nowym chodnikiem bezpieczniej

Chodnik przy ul. Szamotulskiej został mocno zdewastowany przez parkujące samochody. Chociaż na  tym odcinku chodnika zawsze wolno było parkować, to największe zniszczenie nastąpiło w trakcie remontu ul. Dąbrowskiego. Wjeżdżały tam zarówno samochody okolicznych mieszkańców jak i pracowników firm budowlanych doprowadzając do całkowitej degradacji powierzchni chodnika.

Natychmiast po zakończonej przebudowie ulicy strażnik osiedlowy wysłał do ZDM notatkę wskazująca na konieczność naprawy chodnika. Na kilka dni przed świętami, na zlecenie ZDM, wymieniono zniszczone płytki na nowe. Mieszkańcy ponownie mogą bezpiecznie przechodzić ul. Szamotulską.

Należy także wspomnieć o posprzątanych odpadach przy ul. Kościelnej i Dąbrowskiego (worki wypełnione odpadami leżały za pawilonami handlowymi), o posprzątanych odpadach, które były rozrzucone wokół pojemników na odzież używaną przy ul. Krańcowej i ul. Nowogrodzkiej, o dalszych porządkach przy ul Starołęckiej (w sąsiedztwie przychodni lekarskiej posprzątano rozrzucone drobne odpady i usunięto spalony wrak samochodu).

Opisane interwencje są tylko przykładami wielu takich spraw, które załatwiane są jeszcze przed świętami, przed nadejściem śnieżnej zimy.