Absolwenci 8. klas wybierają dalszą drogę kształcenia. Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych mogą już wybierać swoją dalszą drogę kształcenia. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Nabór potrwa do połowy sierpnia.

Wybór dalszej ścieżki kształcenia to dla młodych ludzi zawsze duże wyzwanie, które wymaga odpowiedniego przygotowania. Przed podjęciem decyzji dotyczącej szkoły średniej muszą ocenić m.in. jak ma wyglądać ich wymarzona praca, czy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz która placówka będzie dla nich najlepsza.

Absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych mogą wybierać pomiędzy trzema typami szkół ponadpodstawowych:

– 4-letnie liceum ogólnokształcące
– 5-letnie technikum
– 3-letnia szkoła branżowa I stopnia

Zarówno w liceum jak i technikum nauka kończy się egzaminem maturalnym. Dodatkowo w technikach absolwenci mogą przystąpić również do egzaminu zawodowego. Ten ostatni dotyczy również szkół branżowych. W przypadku tych ostatnich, osoby, które chciałyby uzyskać także maturę, mogą później rozpocząć naukę w branżowej szkole II stopnia lub liceum dla dorosłych.

Poznańscy uczniowie mogą starać się o przyjęcie do maksymalnie 6 szkół, bez limitów dotyczących liczby oddziałów w danej placówce. Co ważne, kolejność wybieranych szkół ma znaczenie – na pierwszym miejscu uczniowie wskazują szkołę, do której chcą dostać się w pierwszej kolejności.

Nabór rozpoczął się 15 czerwca i potrwa do połowy sierpnia. Do 10 lipca uczniowie mają czas na złożenie dokumentów i uzupełnienie ich o świadectwo ukończenia szkoły. W przypadku oddziałów dwujęzycznych, sportowych i międzynarodowych, gdzie konieczne jest przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych i testów predyspozycji, do 22 czerwca.

Między 31 lipca a 4 sierpnia należy donieść odpowiednie zaświadczenie o wynikach egzzaminu ósmoklasisty.

Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 12 sierpnia. Następnie, do 18 sierpnia uczniowie będą musieli do 18 sierpnia potwierdzić wolę przyjęcia do placówki i dostarczyć oryginały dokumentów. W przypadku szkół branżowych niezbędne są również orzeczenia lekarskie.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju, wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane dokumenty mogą być złożone w formie elektronicznej. Wyjątek stanowi potwierdzenie woli przyjęcia do placówki.

Co ważne, w tym roku, z uwagi na zmiany w harmonogramie rekrutacji oraz ograniczenia czasowe, nie będzie rekrutacji uzupełniającej. Kandydacie, którzy nie zostaną zakwalifikowani do żadnej ze wskazanych przez siebie szkół będą musieli zwrócić się z prośbą o przyjęcie bezpośrednio do dyrekcji poszczególnych placówek.