Na Starym Rynku odkryto pozostałości po Nowym Ratuszu

Na Starym Rynku trwają prace związane z rewitalizacją starorynkowej płyty. Jak informuje Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania, odnaleziono m.in. piwnice dawnego pruskiego tzw. Nowego Ratusza.

 

Nowy Ratusz w Poznaniu powstał w 1890 roku, kiedy to wyburzono dawną Wagę Miejską. Swoją siedzibę miały tam władze miejskie. Budynek został mocno uszkodzony podczas II wojny światowej, a w kolejnych latach podjęto decyzję, by go nie odbudowywać. Odbudowano za to budynek Wagi Miejskiej.

Jak poinformował wczoraj Mariusz Wiśniewski, podczas prowadzonych obecnie na Stary Rynku prac, w miejscu, w którym planowane jest wybudowanie zbiornika retencyjnego, natrafiono na pozostałości po dawnym Nowym Ratuszu.

Wskazał, że według ekspertów to pozostałości piwnic dawnego pruskiego budynku. Zostaną one udokumentowane i zbadane przed dalszymi pracami.

Jak podkreśla wiceprezydent, odkrycie nie jest zaskoczeniem i od początku spodziewano się natrafić na fragmenty dawnego budynku.