Model Poznania w 3D wśród najlepszych na świecie

Trójwymiarowa mapa stolicy Wielkopolski znalazła się na 4. miejscu spośród 40 modeli miast z całego świata. Ranking opublikowało pismo International Journal of Geographic Information Science.

Poznań jest pierwszym miastem w Polsce, które zbudowało model 3D dla całego swojego obszaru. – Projekt udostępniliśmy użytkownikom w 2018 roku. Od tamtej pory model zyskał już uznanie w Polsce, czego wyrazem była między innymi nagroda Skrzydeł IT w Administracji otrzymana w kategorii e-usług dla obywatela. Teraz ten innowacyjny trójwymiarowy model doceniono na arenie międzynarodowej, co potwierdza jego wysoką jakość oraz właściwy kierunek rozwoju – mówi Jarosław Zawadzki, zastępca dyrektora ds. Systemu Informacji Przestrzennej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

W rankingu opublikowanym w naukowym magazynie International Journal of Geographic Information Science Poznań wyprzedziły tylko Helsinki, Amsterdam oraz Espoo. Analiza ukazała się w artykule “Ocena i analiza porównawcza trójwymiarowych modeli miast”. 

Do oceny modeli autorzy przygotowali specjalny wskaźnik “3D City Index” składający się z blisko 50 kryteriów podzielonych na cztery kategorie. Dotyczyły one m.in. tego, jak dane są prezentowane na portalu, czy model przechowuje statystyki historyczne lub czy jest bezpłatny. Oceniano również treści tematyczne modelu: czy zawiera np. tunele, mosty i zbiorniki wodne i  roślinność. 

Model 3D to praktyczne narzędzie w rękach poznaniaków i poznanianek. Na mapie mogą sprawdzić potencjał solarny budynków (fotowoltaika), dane o stanie powietrza, pozycję pojazdów komunikacji miejskiej czy informacje dotyczące zieleni. Użytkownik może także pozyskać podstawowe dane o budynkach, sprawdzić ich wysokość, funkcję czy liczbę kondygnacji oraz pobrać dowolny model obiektu w jednym z wielu formatów. Portal 3D umożliwia również przeprowadzanie analizy zacienienia dowolnych budynków na mapie. Wyróżniającą cechą modelu miejskiego jest bieżąca aktualizacja danych 3D oraz jego powiązanie z mapą 2D. 

Model jest integralną częścią Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania, z którego można bezpłatnie i bez logowania skorzystać wchodząc na stronę: https://sip.poznan.pl/sip/.