Niemal 100 lat temu wydłużono trasę tramwajową na ul. Dąbrowskiego

Niemal 100 lat temu poznańskie tramwaje zaczęły dojeżdżać do ul. Botanicznej. Początkowo był to jednak jedynie jednotorowy odcinek trasy.

MPK Poznań przypomina historię kursowania tramwajów na ul. Dąbrowskiego. Początkowo linie numer 2 i 8 dojeżdżały odpowiednio ze Śródki i z ul. Fabrycznej do ul Polnej. Z czasem jednak zaczęto myśleć o dalszej rozbudowie infrastruktury.

Rozpoczęła się budowa odcinka od ul. Polnej do ul. Botanicznej. Ostatecznie, dokładnie 97 lat temu, czyli 19 września 1926 roku uruchomiono tam jednotorową trasę. Skierowano na nią linię numer 2, która kursuje po tej ulicy do dzisiaj. Linia numer 8 nadal kończyła swoje kursy na ul. Polnej.

Dopiero w 1950 roku wybudowano dwutorową trasę, która prowadziła do pętli tramwajowej Ogrody. Od tego momentu obie linie – numer 2 i 8 – kursowały do pętli.

Zdjęcia z rozbudowy dwutorowej trasy do pętli Ogrody.