Wystawa czasowa „Wuchta wiary. Bohaterowie pracy organicznej w Wielkopolsce”

Od 18 maja zapraszamy na wystawę czasową „Wuchta wiary”, która przybliża genezę i kontekst historyczny pracy organicznej w zaborze pruskim w XIX i XX wieku, a przede wszystkim jest opowieścią o Bohaterach Pracy Organicznej i realizowanych przez nich społecznych projektach.

Spacerując ulicami Poznania, jak i wielu innych miast w Wielkopolsce, mijamy ślady życia i pracy niezwykłych Polaków, którzy sami nazwali się organicznikami. Pozostawili po sobie nie tylko konkretne obiekty architektoniczne i instytucje prężnie działające do dziś, ale – co ważniejsze – ich działalność przyczyniła się do powstania etosu Wielkopolan. Wystawa „Wuchta Wiary. Bohaterowie pracy organicznej w Wielkopolsce” oraz towarzyszący jej program edukacyjny mają ożywić historię tych, którzy w latach 30. i 40. XIX wieku postanowili na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego stanąć w opozycji wobec pruskiego zaborcy i pracować tak, by wzmacniać potencjał gospodarczy i kulturalny polskiego społeczeństwa.

Wykład inauguracyjny wystawy „Wuchta wiary. Bohaterowie pracy organicznej w Wielkopolsce” prof. Zbigniewa Pilarczyka odbędzie się 16 maja o godz. 18:00 w Muzealnym Centrum Edukacyjnym.

Szczególną wartością projektu „Wuchta Wiary” jest nawiązanie współpracy przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu z Pałacem Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze oraz instytucjami należącymi do Szlaku Pracy Organicznej.
Szlak Pracy Organicznej to inicjatywa Samorządu Województwa Wielkopolskiego, która zrzesza instytucje, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego związane z ideą i dziedzictwem pracy organicznej.

Czas trwania wystawy: 17 maja – 31 października 2024 r.

Kurator wystawy: Magda Robaszkiewicz
Współpraca: Dorian Sobołtynski
Konsultant naukowy: prof. UAM dr hab. Przemysław Matusik

Wykład inauguracyjny: prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk
Koordynacja projektu i działań edukacyjnych: Dominika Bazaniak
Projekt aranżacji i identyfikacji wizualnej: YOS Karol Pawełek