ZDM sprawdza, czy droga do szkoły jest bezpieczna

Malowanie napisów “SZKOŁA” na jezdni, sprawdzanie, czy wszystkie znaki “Uwaga, dzieci” są na miejscu oraz rozdawanie odblaskowych opasek wszystkim klientom – Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje się do rozpoczęcia roku szkolnego.

Zbliżający się początek roku oznacza też zwiększoną aktywność służb technicznych ZDM, a także policji i straży miejskiej. Wszyscy oni sprawdzają otoczenie obiektów szkolnych, stan przejść dla pieszych i znaków ostrzegawczych, a pracownicy ZDM odnawiają pasy na przejściach dla pieszych, uzupełniają oznakowanie i montują bariery ochronne tam, gdzie jest to potrzebne.

W okresie wakacyjnym odmalowano barierki łańcuchowe i rurowe, naprawiono zniszczone znaki drogowe, które podobnie jak słupki na których zawieszone są znaki często niszczone są przez wandali. Co roku przed pierwszym dzwonkiem sprawdzany jest też stan techniczny sygnalizacji świetlnych w pobliżu szkół, ze szczególnym uwzględnieniem stanu przycisków i sygnalizatorów.

Ulice, przy których znajdują się szkoły, a także te prowadzące do szkół są oznakowane znakami A-17 (uwaga dzieci), a na ulicach o dużym natężeniu pojazdów także tabliczkami informacyjnymi „Jacek”. Miejsca przejścia dzieci i młodzieży przez jezdnie są oznakowane znakami D-6 (przejście dla pieszych). Na niektórych przejściach dla poprawy widoczności znaków D-6 zastosowano je z obramowaniem fluorescencyjnym. Przed szkołami gdzie zachodziła taka potrzeba zastosowano znaki ograniczające prędkość.

W sąsiedztwie wielu placówek oświatowych droga do szkoły jest wyposażona w sygnalizacje świetlne, a przed wtargnięciem dzieci i młodzieży na jezdnie chronią barierki. Przejścia przed szkołami oraz na dojściach do szkół są oznakowane znakami poziomymi – „zebrami”. Przejścia dla pieszych malowane są farbą drogową przy wykorzystaniu mikrokul szklanych jako środka odblaskowego i uszorstniającego.

Przed większością szkół a także przed obiektami oświatowymi w bliskości znaków A-17, na jezdniach umieszczono napisy „SZKOŁA” o łącznej ilości 242 sztuk. Napis ma przypominać kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.

Podobnie jak w latach minionych w dniach 27 i 28 sierpnia osoby, które odwiedzą punkt obsługi klienta ZDM na ulicy Wilczak 16, otrzymają odblaskowy element. ZDM od wielu lat rozdaje odblaski z przeznaczeniem dla pieszych oraz rowerzystów. Wszystko to w tym celu, by dorośli wyposażali swoje pociechy w odblaskowe elementy, które poprawią ich bezpieczeństwo na drodze. Akcja potrwa do wyczerpania się zapasów.

Warto dodać, że Zarząd Dróg Miejskich realizuje program „Bezpieczna droga do szkoły” przez cały rok. Dyrektorzy szkół, wychowawcy, rodzice mogą zgłaszać wnioski o uzupełnianie oznakowania, stosowanie dodatkowych zabezpieczeń. Zgłoszenia przyjmuje Wydział Bezpieczeństwa Ruchu ZDM, tel. 61 64 77 259, mail: zdm@zdm.poznan.pl.