Władze miasta jak naziści? Projekt:Polska prosi władze UAM o stanowisko w sprawie wypowiedzi profesora Skuratowicza

Stowarzyszenie Projekt:Polska Poznań wystosowało list otwarty do władz im. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, w którym wyraża zaniepokojenie brakiem reakcji władz UAM na wywiad profesora Jana Skuratowicza dotyczącego figury Chrystusa, która miała stanąć na placu Mickiewicza. Profesor udzielił go „Głosowi Wielkopolskiemu”, a w którym porównuje działania władz Poznania do działań nazistów.

Oto treść listu:
„Szanowny Panie Rektorze,
 
w związku z wypowiedzią pracownika Uniwersytetu, pana prof. Jana Skuratowicza, której udzielił dziennikarce „Głosu Wielkopolskiego” w dniu 27. 05. 2015r., wyrażamy zaniepokojenie brakiem oficjalnego stanowiska władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w przedstawionej sprawie.
Cytując wypowiedź prof. Jana Skuratowicza:
„Naziści w 1939 r. wywlekli figurę Chrystusa za szyję za placu Mickiewicza. Jeśli władze miasta nie rozumieją, że figura ponownie powinna tam stanąć, staje się tożsama z tamtą ekipą.”
(pełny tekst artykułu: http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3878845,urzad-nie-zgadza-sie-na-postawienie-figury-chrystusa-na-placu-mickiewicza,2,id,t,sa.html)
Pan prof. Skuratowicz niniejszymi słowami przyrównał prawomocną decyzję administracyjną zabraniającą postawienia figury Jezusa Chrystusa na Placu Mickiewicza, którą wydały Władze Miasta Poznania, do zachowania nazistów. Uważamy to zachowanie nie tylko za głęboko niestosowne, ale wręcz niedopuszczalne. Żadna osoba nie powinna znieważać demokratycznie wybranych Władz Miasta, działających w granicach prawa i w ramach przyznanych im kompetencji. Dodatkowo uważamy, że Profesor Skuratowicz naraził na szwank dobre imię Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego jest pracownikiem, łamiąc pkt. 3 par. 3 rozdz. I „Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, stanowiący, że ”Wykonywanie zadań Uniwersytetu i dbanie o jego dobre imię jest powinnością wszystkich członków wspólnoty akademickiej.”. Stoimy na stanowisku, że przytoczonym zachowaniem prof. Jan Skuratowicz godzi w powagę posiadanego tytułu naukowego.
Jednocześnie zaznaczamy, iż nikt nie odmawia prawa do niezgadzania się z jakimikolwiek decyzjami administracyjnymi. Jednakże sposób, w który wyraził swoją dezaprobatę prof. Skuratowicz, wymaga publicznego napiętnowania, a w naszym odczuciu także zajęcia oficjalnego stanowiska Władz Uniwersytetu.
Niniejsze pismo ma charakter listu otwartego i zostało przekazane do wiadomości mediów.
 Z wyrazami szacunku,
członkowie Projekt: Polska Poznań”