Młodzi naukowcy z UAM nagrodzeni stypendiami!

Stypendia dla najzdolniejszych doktorantów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza rozdane. Otrzymali je młodzi naukowcy reprezentujący najróżniejsze dziedziny nauki. Biologia, chemia, historia, literaturoznawstwo czy meteorologia – to zaledwie kilka z nich.

Są młodzi, ambitni, ciężko pracują, a każda godzina spędzona przez nich w bibliotekach, laboratoriach czy na badaniach terenowych w przyszłości będzie rzutować na kształt polskiej nauki. I to na cały, bardzo szeroki wachlarz tworzących ją dziedzin. Reprezentują różne dyscypliny, ale łączy ich jedno – wszyscy związani są z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Pomimo młodego wieku mają imponujący dorobek naukowy. Został on doceniony przez Fundację UAM, która postanowiła przyznać im swoje stypendia. Otrzymało je 15 spośród 107 zgłoszonych doktorantów, a każdy z nich w roku akademickim 2015/2016 otrzyma w sumie 15 tys. zł.

Czym zajmują się naukowo? Nagrodzeni doktoranci na co dzień zgłębiają różne dziedziny. Wśród nich są chemicy, jak Michał Antoszczak, który pracuje nad pochodnymi salinomycyny, będącej związkiem działającym przeciwnowotworowo, jest wśród nich meteorolog Mateusz Taszarek, zajmujący się ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi, jest zoolog Arkadiusz Urbański, badający chrząszcze z rodzaju Nicorophorus. Ale są też humaniści, tacy jak Patryk Szaj, literaturoznawca z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, którego zainteresowania naukowe oscylują wokół hermeneutyki radykalnej.

– Moja praca doktorska ma przede wszystkim charakter aplikacyjny, jest próbą przełożenia filozoficznego projektu tzw. hermeneutyki radykalnej, rozwijanego przez amerykańskiego filozofa Johna Caputo, na grunt polskiego literaturoznawstwa – opowiadał o swoich zainteresowaniach badawczych Patryk Szaj podczas uroczystości wręczenia stypendiów Fundacji UAM, która miała miejsce w środę, 4 listopada. Przedmiot swoich badań tłumaczył tak: – Hermeneutyka określana jest jako sztuka rozumienia, sztuka odnajdywania się w świecie, sztuka interpretacji otaczających nas zjawisk i porozumiewania się z innymi ludźmi, sztuka służąca budowaniu i podtrzymywaniu naszej tożsamości.

Patrykowi Szajowi i innym młodym naukowcom, których dokonania badawcze zostały docenione przez Fundację UAM, serdecznie gratulujemy.

Pełna lista stypendystów przedstawia się następująco: Michał Antoszczak (Wydział Chemii UAM), Aneta Baranowska (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM), Mateusz Cwaliński (Wydział Historyczny UAM), Jolanta Enko (Wydział Nauk Społecznych UAM, Paweł Gruszecki (Wydział Fizyki UAM), Justyna Kaźmierczak Raźna (Wydział Chemii UAM), Martyna Kusak (Wydział Prawa i Administracji UAM), Marta Pikosz (Wydział Biologii UAM), Łukasz Posłuszny (Wydział Nauk Społecznych UAM), Patryk Szaj (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM), Filip Taterka (Wydział Historyczny UAM), Mateusz Taszarek (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM), Arkadiusz Urbański (Wydział Biologii UAM), Maria Wąsicka-Sroczyńska (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM), Michał Wenderski (Wydział Anglistyki UAM).

Fundusz Stypendialny Fundacji UAM dla Doktorantów działa od 2009 r. i jest programem stypendialnym Fundacji o najszerszym zakresie. Rocznie na stypendia, tylko z tego programu, Fundacja UAM przeznacza ok. 230 tys. zł. Co ważne, pieniądze te nie są dotacją ze środków publicznych. Są finansowane z zysków z działalności gospodarczej fundacji. Dodatkowo stypendyści są zwolnieni z odprowadzania podatku od otrzymanych pieniędzy. Od początku istnienia fundusz rozpatrzono ponad 800 wniosków i przyznano 107 stypendiów dla reprezentantów nauk ścisłych i humanistycznych, których łączna kwota opiewa na blisko 2 mln zł.