Około 75% wielkopolskich placówek oświatowych przystąpiło dziś do strajku

W Wielkopolsce do strajku we wtorek przystąpiło prawie 75% placówek oświatowych. W Poznaniu liczba uczestniczących w proteście placówek jest taka jak w pierwszym dniu strajku.

Jak wynika z danych ZNP z godziny 10:00 we wtorek, 9 kwietnia, w Wielkopolsce do strajku przystąpiło 1349 z 1803 placówek, czyli 74,82%. Jak podaje Związek, w strajku udział biorą także nauczyciele i wychowawcy, którzy nie są zrzeszeniu w żadnym ze związków (ZNP, Solidarność i Forum Związków Zawodowych). W wyliczeniach nie ujęto szkół społecznych, prywatnych, policealnych, bibliotek pedagogicznych, kolegiów pracowniczych, placówek szkolenia ustawicznego, praktycznego. 

Z kolei w Poznaniu miejski zespół ds. strajku nauczycieli poinformował, że do strajku przystąpiło dziś tyle samo placówek, co wczoraj – 197 z 250, czyli prawie 80% z nich.