“Okrągły Stół” w sprawie Dworca Poznań Główny. Przedstawiciele władz dyskutowali o przyszłości dworca

W poniedziałek odbył się „Okrągły Stół” w sprawie przyszłości Dworca Poznań Główny. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich, rządowych oraz PKP. Ustalono działania, jakie mają być realizowane w nadchodzących latach.

„Okrągły stół” w sprawie poznańskiego dworca był inicjatywą wojewody wielkopolskiego, Zbigniewa Hoffmanna. Udział w spotkaniu wzięli: Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A., Paweł Neumann, dyrektor Regionu Zachodniego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK oraz eksperci wojewody, m.in. Bogdan Bresch, Adam Pawlik, Jerzy Kriger i poseł na Sejm RP Tadeusz Dziuba.

Podczas spotkania kilkukrotnie podkreślano, że decyzje dotyczące dworca powinny być podejmowane wspólnie i przy konsultacjach społecznych. Jacek Jaśkowiak zwrócił uwagę na to, że do rozmów powinni być zaproszeni także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ to Urząd Marszałkowski odpowiedzialny jest za organizację transportu kolejowego na terenie województwa.

Prezydent Poznania wskazał także, że plany dotyczące Dworca muszą nie tylko uwzględniać rozwój połączeń i skupiać się jedynie na kolei, ale także uwzględniać m.in. trendy demograficzne oraz plany miejskie w zakresie rozwoju komunikacji publicznej i planów dotyczących przyszłości terenów Wolnych Torów.

Jacek Jaśkowiak wskazał także, że podczas rozmów trzeba poruszać także kwestie kompleksowych rozwiązań całego poznańskiego węzła kolejowego, w tym sposobów na odciążenie Dworca Głównego przez wykorzystanie stacji na terenie miasta, gdzie jak zapowiedział prezydent, powstaną mniejsze centra przesiadkowe.

Wojewoda wielkopolski odniósł się m.in. do decyzji o stworzeniu „Mapy Drogowej”.

„ „Mapa drogowa” musi objąć szerszą perspektywę, a więc działania nie tylko tegoroczne, ale i w latach kolejnych. Naszym wspólnym celem musi być więc oddanie budynku dworca w okresie wakacyjnym w 2022 roku”

Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski

Adam Pawlik, ekspert wojewody ds. transportu, przedstawił również propozycje dotyczące poznańskiego węzła kolejowego (PWK). Jego udrożnienie będzie możliwe przy współpracy wszystkich stron biorących udział w spotkaniu.

“Głównym celem jest likwidacja tzw. wąskich gardeł w ramach poznańskiego węzła kolejowego. Aby na wychodzących z niego dziewięciu liniach kolejowych mogło jeździć po 30 par pociągów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na dobę, należy udrożnić trzy kierunki. Patrząc od strony dworca Poznań Główny są to odcinki: do Poznania Wschód, posterunku ruchu POD Jeżyce oraz – w kierunku południowym, gdzie konieczna będzie budowa tzw.: „przeplotki”. Taka przepustowość sprawi, że kolej metropolitalna będzie atrakcyjna dla mieszkańców, a problemy z korkami powinny w dużej części się zmniejszyć.”

Adam Pawlik, ekspert wojewody ds. transportu

Przedstawiciel PKP SA, Krzysztof Golubiewski zapowiedział, że jeszcze w maju tego roku rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące przyszłości Dworca Poznań Główny.

„Termin realizacji dokumentacji projektowej wynosi 36 tygodni od daty zawarcia umowy, czyli od 18 stycznia 2019 roku. Spółka podpisała umowę z firmą Pas Projekt na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych wszystkich branż dla realizacji zadania na kwotę 1,2 mln zł. Generalny wykonawca ma zostać wyłoniony do marca 2020 roku, a realizacja robót docelowo zakończy się do maja 2022 roku”

Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A.