Strefa Płatnego Parkowania na Wildzie i Łazarzu dopiero w przyszłym roku. Radni będą głosować nad projektem uchwały

Strefa Płatnego Parkowania na poznańskiej Wildzie i Łazarzu zostanie wprowadzona później niż początkowo planowano. Powodem jest przesunięcie dnia podpisania umowy z wykonawcą z uwagi na odwołanie jednego z uczestników postępowania przetargowego. Oficjalnie, decyzja o przesunięciu terminu wdrożenia SPP będzie poddana pod głosowanie podczas najbliższej sesji Rady Miasta Poznania.

Strefa Płatnego Parkowania na WIldzie i Łazarzu miała zacząć funkcjonować od 1 października 2020 roku. Z uwagi jednak na odwołanie złożone przez jednego z uczestników postępowania przetargowego do Krajowej Izby Odwoławczej  oraz  odroczenie posiedzenie KIO, ze względu na stan epidemii COVID-19, termin ten nie będzie mógł zostać dochowany.

Choć ostatecznie Komisja oddaliła odwołanie, to dopiero po jej oficjalnej decyzji ZDM mógł podpisać umowę z wybranym wykonawcą, który teraz będzie miał pół roku na montaż i uruchomienie prawie 400 automatów parkingowych oraz wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu na łącznie ponad 100 ulicach Wildy i Łazarza. Tym samym, nie jest realne utrzymanie terminu 1 października 2020 roku, jako początku SPP w tych dwóch dzielnicach.

Przygotowano już odpowiednią uchwałę, która zmieni ten termin na 1 lutego 2021 roku. Będzie ona poddana pod głosowanie podczas najbliższej sesji Rady Miasta Poznania.

Początkowo wykonawca będzie prowadził swoje prace w miejscach, w których nie będą one powodować utrudnień w ruchu. Zostaną one skoordynowane z działaniami związanymi z przygotowaniem terenów pod przyszłe obsadzenia zielenią m.in. na ulicy Małeckiego, Białej, Niecałej, Niegolewskich czy Jarochowskiego.  

Wprowadzenie Strefy Płątnego Parkowania na Wildzie i Łazarzu ma poprawić bezpieczeństwo i komfort okolicznych mieszkańców. Uporządkowanie systemu parkowania, większa rotacja na wyznaczonych miejscach parkingowych mają pozytywnie wpłynąć na okolice.