Więcej hotelików dla owadów w poznańskich parkach

W poznańskich parkach pojawiły się kolejne hoteliki dla owadów, które mają na celu stworzenie przyjaznych tym małych stworzeniom warunków do życia i rozwoju. Dzięki temu ma się zwiększyć liczba owadów zapylających w mieście i bioróżnorodność okolicy.

 

W Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej w Warszawie pobito rekord Guinnessa budując największy na świecie dom dla owadów. Konstrukcja składała się z ok. 150 mniejszych domków, z których kilkanaście trafiło do Poznania.

Oddział Poznańskiego PZFD oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu wytypowały miejsca, w których zamontowano 5 hotelików pierwszych hotelików. Każdy wypełniony jest słomą, korą i rurkami trzcinowymi, z nawierconymi drewnianymi bloczkami. Mają ok. 1,5 m wysokości, są szerokie na metr i głębokie na 0,8 m.

Na lokalizację wybrano poznańskie parki – a osiedlu Orła Białego, im. Karola Marcinkowskiego, przy osiedlu Batorego, Bambrów Poznańskich oraz Sołacki. Są to miejsca optymalne dla owadów, które jednocześnie urozmaicają infrastrukturę parkową. Hoteliki pozwolą na zwiększenie populacji owadów zapylających przy jednoczesnym rozwoju bioróżnorodności w okolicy.

Każda inicjatywa, która wpływa na bioróżnorodność jest powodem do radości. Biorąc pod uwagę, że akcja ma również charakter edukacyjny wpisuje się w działania prowadzone przez ZZM od wielu lat. Hoteliki będą ulokowane w miejscach optymalnych dla owadów i jednocześnie pozostają uzupełnieniem infrastruktury parkowej – zaznacza Szymon Prymas p.o. dyrektora ZZM.