Ostatnie dni na zgłoszenia do programu „POZnań i zamieszkaj”

Wtorek, 30 listopada to ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń do mieszkalnego projektu „POznań i zamieszkaj”. Wniosek może zgłosić każdy mieszkaniec Poznania, ale również zainteresowani z innych miast. Oferta obejmuje całe rodziny, ale także pojedyncze osoby, które dopiero planują jej założenie lub po prostu chcą poprawić swoje warunki mieszkalne.

 

„POznań i zamieszkaj” to projekt mieszkalny, tworzony na poznańskim Strzeszynie w rejonie ulic Literackiej, Jana Wiencka i Adama Poszwińskiego. Właśnie tam zostaną zlokalizowane mieszkania na wynajem, których oferta jest nie tylko tańsza, ale znacznie bardziej stabilna niż na aktualnym rynku komercyjnym.

W ramach programu planowane są dwa etapy. W pierwszym z nich powstanie 5 budynków mieszkalnych, gdzie dostępnych będzie 199 mieszkań o powierzchni od 30 m2 do 65 m, a także 6 lokali usługowych. Możliwe będzie wynajęcie mieszkań 1, 2, oraz 3-pokojowych, w pełni wykończonych, wymagających jedynie umeblowania i przyjęcia lokatorów. W bloku będzie 20 specjalnie udogodnionych mieszkań, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto wszystkie budynki mieszkalne wyposażone będą w windę, wózkarnię, podziemną halę garażową oraz naziemne miejsca parkingowe. W projekcie uwzględniono budowę placu zabaw oraz miejsca z infrastrukturą sportową, a także zewnętrznych parkingów rowerowych oraz stacji roweru miejskiego. Jednym z lokali usługowych będzie miejscowa przychodnia lekarska. W już planowanym, II etapie rozwoju projektu, ma powstać ponad 350 mieszkań.

Strzeszyn kojarzony jest głównie z dwoma jeziorami – Rusałką oraz jeziorem Strzeszyńskim, gdzie można w pełni cieszyć się z uroków natury. Jest to miejsce szczególnie przystępne dla rodzin z dziećmi, które pragną spokoju oraz możliwości spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Dostępne ścieżki leśne, infrastruktura rowerowa oraz sportowa, umożliwiają wspólne spacery, jazdę na rowerze czy inne sposoby aktywnego spędzania czasu. Niedaleko tworzącego się osiedla, znajduje się szkoła, a także sklepy spożywcze oraz punkty handlowo-usługowe. Dotarcie do innych części miasta umożliwiają dostępne linie autobusowe: 164, 170, 195 i 216.

Oprócz połączenia uroków natury oraz miejskiej infrastruktury, miejski program gwarantuje szereg udogodnień, których nie zapewnia rynek komercyjny. Przede wszystkim jest to stabilność – program zapewnia 15 lat trwania najmu z możliwością jego przedłużenia. Mieszkańcy osiedla mogą liczyć na niższy od rynkowego, czynsz najmu – nieprzekraczający 18 zł/m2 oraz niskie zaangażowanie własnych środków, wynoszące nie więcej niż 20%, na wpłatę partycypacji w kosztach budowy lokalu. Dla przyszłych najemców będzie również możliwość wystąpienia o dopłatę do czynszu z Funduszu Dopłat. Wówczas pomoc w postaci dopłaty może osiągnąć wysokość 8 zł do m2 powierzchni mieszkania. Wynajmujący mogą spodziewać się także dodatku mieszkaniowego.

Choć pierwszy etap inwestycji ma zostać zakończony dopiero w I kwartale 2024 roku, zgłoszenia do najmu mieszkań są już przyjmowane, a wtorek, 30 listopada jest ostatecznym dniem, w którym można podesłać odpowiednie wnioski. Dokumenty należy złożyć do Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania. Można to zrobić drogą mailową na adres nabor_poznan@um.poznan.pl. Wówczas wszystkie pliki, w tym skan podpisanego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami, trzeba przesłać w 1 pliku w formacie pdf. Dokumenty można także dostarczyć w formie papierowej do skrzynki podawczej w budynku UMP przy ul. Matejki 50 lub wysyłając za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Spraw Lokalowych UMP, ul. Matejki 50, 60- 770 Poznań.

Wraz z odpowiednim wnioskiem, dostarczyć trzeba oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w programie, czyli spełnienie warunku dochodowego oraz braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Poznania. Oprócz tego potrzebne są dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania punktów, zgodnie z przyjętym systemem kwalifikacji punktowej. Ta punktacja będzie decydować o kolejności umieszczenia osób na liście najemców.

Punkty otrzymuje się za liczbę posiadanych dzieci, rozliczanie podatku dochodowego w Poznaniu oraz bycie osobą z niepełnosprawnością ruchową. Im większa liczba punktów, tym wyżej w rankingu można się znaleźć. Dodatkowe punkty otrzymują także osoby, które dotychczas mieszkały w budynkach, należących do mieszkaniowego zasobu gminnego i zrezygnują w niego na rzecz nowych strzeszyńskich lokali.

Projekt to inwestycja, dzięki której wiele osób i rodzin będzie mogło zamieszkać we własnych czterech ścianach, ponosząc przy tym niskie koszty. Dodatkowo zabudowa unowocześni okolice Strzeszyna i da możliwość rozwoju miasta na różnych płaszczyznach gospodarki.

Wszystkie wymagane wnioski oraz szczegółowe informacje na temat programu mieszkalnego można znaleźć na stronach: www.bip.poznan.pl, www.poznan.pl/sprawylokalowe i www.ptbs.pl oraz pod nr tel. 61 646 33 44 oraz 61 850 83 35/37.

Realizatorem projektu jest Miasto Poznań i Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, grantów z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz dzięki współudziale najemców w kosztach budowy lokali.