Druga edycja programu “POZnan – i zamieszkaj”. Kiedy i jak składać wnioski?

Rozpoczyna się drugi etap programu mieszkaniowego „POZnań – i zamieszkaj”. Nabór wniosków na mieszkania, które powstaną na poznańskim Strzeszynie ruszy w przyszłym miesiącu.

 

Program „POZnań – i zamieszkaj” prowadzony przez Miasto Poznań i Towarzystwo Budownictwa Społecznego skierowany jest do osób, które chciałyby poprawić swoją sytuację mieszkaniową w Poznaniu lub zamieszkać w stolicy Wielkopolski. Jest alternatywną dla rynku komercyjnego ofertą najmu. Umożliwia również uzyskanie dopłat do czynszu, a tym samym obniżenie kosztów utrzymania.

Drugi etap programu dotyczy inwestycji w rejonie ul. Zawackiej i Cegłowskiej, gdzie w 9 budynkach powstaje 353 mieszkań, które będą wykończone w standardzie „pod klucz”. Dostępne będą lokale jedno-, dwu- i trzypokojowe, o powierzchni od 30 do 67 metrów kwadratowych. Wśród nich 35 będzie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Budynki będą wyposażone w windy, podziemną halę garażową oraz wózkarnie. W okolicy wyznaczone będą miejsca parkingowe, zewnętrzne parkingi rowerowe, a z myślą o najmłodszych powstanie plac zabaw. W projekcie uwzględniono także oświetlenie części wspólnych, chodniki oraz montaż ławek.

Zakończenie trwających już prac planowane jest na IV kwartał 2025 roku.

Wnioski o najem będą przyjmowane od 1 czerwca 2023 roku przez miesiąc.

Kto może ubiegać się o udział w programie? Decydujące będą kryteria dochodowe, ponieważ średni dochód w gospodarstwie domowym w przeliczeniu na osobę w 2022 roku nie może być niższy niż 2 342,27 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 1 673,05 zł – wieloosobowego, a jednocześnie może wynieść maksymalnie: dla gospodarstwa jednoosobowego – 4 647,47 zł, dwuosobowego – 3 253,23 zł, trzyosobowego – 2 995,04 zł, czteroosobowego – 2 633,57 zł.

Co istotne, osoby ubiegające się o najem nie mogą mieć tytułu prawnego do mieszkania na terenie Poznania. W przypadku, gdy taki posiadają, muszą złożyć oświadczenie, w którym wskażą, że do dnia podpisania umowy najmu wyzbędą się lokalu. Warunek ten zobowiązane są spełniać wszystkie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkiwania.

Wnioski będą rozpatrywane także w kontekście pierwszeństwa, a liczba uzyskanych punktów będzie decydować o kolejności umieszczenia na liście najemców. Punkty będą przyznawane m.in. za liczbę posiadanych dzieci czy rozliczanie podatku dochodowego w Poznaniu.

Wnioski będą przyjmowane elektronicznie za pośrednictwem formularza ePUAP lub w formie papierowej poprzez Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania.

W pierwszej edycji programu powstaje 199 mieszkań, które będą oddane do użytku w IV kwartale 2024 roku. Co istotne, w przypadku, gdy liczba lokali będzie niewystarczająca dla wszystkich osób, które dostały się na listę najemców w trakcie poprzedniej edycji, będą one miały pierwszeństwo przydzielania mieszkań z drugiego etapu inwestycji – nie ma potrzeby składania kolejnego wniosku.