Wystawa Henryka Stażewskiego w Akademii Lubrańskiego

Henryk Stażewski określany mianem klasyka nowoczesności czy apostoła awangardy, uchodzi za najwybitniejszego i najbardziej konsekwentnego przedstawiciela abstrakcji geometrycznej w sztuce polskiej. Już od 9 czerwca będziemy mogli podziwiać jego reliefy z lat 60. i 70-tych w Galerii sztuki Akademii Lubrańskiego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.

Henryk Stażewski (1894–1988) to pionier polskiej awangardy lat dwudziestych i trzydziestych, krzewiciel konstruktywizmu i abstrakcji geometrycznej, autor scenografii teatralnych, projektant wnętrz, twórca plakatów. Stażewski podobnie jak inni przedstawiciele geometrycznej abstrakcji uważał, że jest ona wyrazem ducha czasów, w których rewolucja przemysłowa, rozwój miast i masowy exodus ludności wiejskiej zmusił człowieka do obcowania z geometrycznymi kształtami nowoczesnych aglomeracji. Twierdził, że sztuka na wzór nauki powinna poszukiwać fundamentalnych zasad rządzących rzeczywistością, zwłaszcza jej doświadczaniem. W odróżnieniu od tradycyjnego malarstwa analizującego zewnętrzny ogląd rzeczy, konstruktywizm zajmował się dociekaniem istoty rzeczy i zjawisk. Konstruktywizm zrodził się, jak pisała Krystyna Czerni, „z bardzo romantycznej tęsknoty: nadziei na uporządkowanie świata”.  

Poszukiwania prostoty i porządku zaowocowały w poetyce malarsko-rzeźbiarskich reliefów najpierw białych, monochromatycznych, później barwnych, o kolorach rozłożonych według zasad widma rozszczepionego światła. Reliefy, zbudowane przeważnie z powtarzających się elementów – najczęściej kwadratów i czworobocznych asteroidów – stwarzały możliwość odmierzania i porządkowania przestrzeni w obrazie. W Akademii Lubrańskiego zaprezentowane zostaną reliefy z lat 60. i 70-tych wykonane w różnych technikach (akryl, olej, metal). Okres ten jest szczególnym w twórczości Stażewskiego, kiedy to malarstwo ustępuje miejsca formom reliefowym. Był on logiczną ewolucją poszukiwań artysty od podziału płaszczyzny i ruchu w obrazie do struktur przestrzennych. Fascynacja twórczością wielkich klasyków: Pieta Mondriana i Kazimierza Malewicza, dały artyście możliwość pójścia znacznie dalej w poczynaniach artystycznych.

Prace Stażewskiego znajdują się we wszystkich liczących się zbiorach muzealnych w Polsce oraz w wielu prestiżowych kolekcjach światowych, m.in. w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Tate Gallery w Londynie, Kröller – Müller Museum w Otterlo, Guggenheim Museum w Nowym Jorku, jak również w najbardziej znaczących kolekcjach prywatnych… W najbliższych miesiącach wystarczy jednak spacer na wyspę tumską, aby w pięknym gmachu historycznej Akademii Lubrańskiego zobaczyć jedne z najpiękniejszych prac Henryka Stażewskiego.

Wystawa: 9.06.2022-30.10.2022  |  Kurator: Andrzej Szczepaniak

Galeria sztuki współczesnej Akademii Lubrańskiego | ul. Lubrańskiego 1 w Poznaniu