55 lat temu oddano do użytku zajezdnię przy ul. Warszawskiej. Gdzie wcześniej stacjonowały autobusy?

Mija 55 lat od oddania do użytku zajezdni autobusowej przy ul. Warszawskiej. Gdzie wcześniej stacjonowały autobusy poznańskiego MPK?

Choć obecnie zajezdnia przy ul. Gajowej kojarzy się przede wszystkim z tramwajami, to początkowo pełniła także funkcję miejsca postojowego dla autobusów miejskiego przewoźnika.

Przez lata na placu przy ul. Gajowej stały najróżniejsze typy autobusów. Jak przypomina MPK Poznań, w drugiej połowie lat 60. były to już jedynie Jelcze 272 MEX oraz pierwsze nowe autobusy przegubowe – słynne „Ogórki”.

Sytuacja zaczęła się zmieniać dokładnie 55 lat temu, 15 września 1968 roku, kiedy to oddano do użytku nową zajezdnię autobusową przy ul. Warszawskiej. Wtedy to w większości Jelcze „przeprowadziły się” na drugą stronę miasta.

Przy ul. Gajowej stacjonowały jeszcze pojazdy przegubowe, ale na początku 1969 roku zostały przeniesione na plac postojowy, który znajdował się przy al. Polskiej.