Zaśmiecona okolica i koczowiska bezdomnych – udało się uporządkować kolejne tereny

W ostatnim czasie strażnicy miejscy doprowadzili do uporządkowania kilku zaśmieconych miejsc na terenie Poznania.

 

Na ul. Smoleńskiej w rejonie przejścia dla pieszych i w samym sąsiedztwie szkoły bezdomny mężczyzna urządził sobie tymczasowe miejsce pobytu. Przyniósł tam stare meble i inne odpady, które miały służyć jako „wyposażenie”. Interweniujący strażnicy miejscy wskazali mu miejsca, w których może uzyskać pomoc jako osoba w kryzysie bezdomności. Mężczyzna opuścił koczowisko, ale odpady pozostawił.

Na zlecenie zarządcy terenu przekazano je na Gratowisko, czyli do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Koczowisko osób bezdomnych pojawiło się także pod kładką między os. Batorego a Chrobrego. Tereny pod kładkami nad trasą PST czy innymi mostami i wiaduktami są często wybierane jako schronienie przed warunkami atmosferycznymi bez własnego dachu nad głową.

Także i w tym przypadku funkcjonariuszka straży miejskiej interweniowała informując o możliwościach uzyskania przez osoby zamieszkujące tam pomocy. Wszyscy oświadczyli, że nie są zainteresowani pomocą socjalną, ale opuścili teren. Miejsce uporządkowano na zlecenie ZDM.

Z kolei na ul. Kołłątaja mieszkaniec Wildy zgłosił dyżurnemu straży miejskiej śmietnisko jakie powstało przy garażach. Do jego powstania przyczynili się sami mieszkańcy, którzy nie wyrzucali śmieci w odpowiedni sposób. Podczas wizyty na miejscu strażniczka rejonowa przeprowadziła rozmowę z mieszkańcami, wystawiając także mandat w wysokości 100 złotych. Wszystkie odpady zostały rozdzielone do pojemników zgodnie z zasadami segregacji.