Kary dla właścicieli przestarzałych systemów grzewczych coraz bliżej. Warto skorzystać z dotacji na wymianę pieca

Cały czas można składać wnioski o dotację na likwidację pieca węglowego i termomodernizację budynku w ramach programu Czyste Powietrze. Jak przypomina Miasto, warto przeprowadzić prace już teraz, ponieważ niedługo posiadanie przestarzałych systemów grzewczych będzie wiązać się z karą grzywny dla właścicieli nieruchomości.

 

Czyste Powietrze to rządowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Miasto Poznań, które prowadzi także własne programy w tym zakresie, przystąpiło do niego w lutym 2021 roku.

W ramach dofinansowania można uzyskać środki na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i zastąpienie ich nowoczesnymi i ekologicznymi rozwiązaniami. Dodatkowo dotacja obejmuje przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w takich budynkach.

W ramach programu możliwe są dwie formy dofinansowania. Podstawowa to 30-50% dla osób, których roczny dochód nie przekracza 100 tysięcy złotych.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania (od 50 do 75 proc.) warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, uwzględniającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego – w gospodarstwie wieloosobowym nie może on przekroczyć 1564 zł na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym – 2 189 zł.

W przypadku pierwszego poziomu, dofinansowanie może wynieść maksymalnie 30 tysięcy złotych, a w podwyższonym poziomie do 37 tysięcy złotych.

Nabór wniosków trwa cały rok. Można je składać za pośrednictwem aplikacji internetowej lub serwisu gov.pl.

W Urzędzie Miasta Poznania (w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska, przy ul. Gronowej 22a) można uzyskać informacje o zasadach programu, jak również wypełnić z pracownikiem wniosek o przyznanie dotacji i formularz jej rozliczenia.

Jednocześnie Miasto Poznań przypomina o możliwości skorzystania z miejskiego programu Kawka Bis, jednak w tym przypadku kolejny nabór ruszy dopiero na początku przyszłego roku.

Wymiana przestarzałych systemów grzewczych to nie tylko kwestia ekologii i oszczędności. Zgodnie z przepisami, już niedługo posiadanie ich będzie wiązało się z karą grzywny. Osoby, które posiadają stary piec centralnego ogrzewania, mają czas na wymianę do końca 2023 r., a posiadacze pieców kaflowych – do końca 2025 r.