57 lat temu Warta w Poznaniu popłynęła nowym korytem

Dokładnie 57 lat temu Warta przepływająca przez Poznań znalazła się w nowym nurcie. Stare Koryto Warty dziś jest terenem zabudowanym i rekreacyjnym, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu, w stolicy Wielkopolski mostów było więcej, a w centrum były wyspy.

Stare Koryto Warty zlokalizowane jest między Mostem św. Rocha, a terenami portu rzecznego przy ul. Szyperskiej. Jeszcze w XVI wieku rzeka płynęła w taki sposób, że Poznań posiadał wiele wysepek i wysp, w tym m.in. Chwaliszewo czy Grobla. Dopiero w 1656 roku Szwedzi skierowali główny nurt tak, by opływało Groblę od strony wschodniej.

Koryto zachodnie przez lata się zamulało, także dlatego, że spuszczano tam ścieki miejskie, przez co zaczęto miejsce nazywać „Zgniłą Wartą”.

Na przełomie XIX i XX wieku wybudowano port rzeczny aż do Mostu Chwaliszewskiego. Miejsce to było szczególnie ważne w okresie międzywojennym.

W latach 60. zaprojektowano przebudowę poznańskiego węzła wodnego. Projekt wykonało Biuro Projektów Hydroprojekt z oddziałem w Poznaniu.

Po kilku latach przebudowy i przygotowań, 1 października 1966 roku, stare koryto zostało zamknięte, a rzeka i kanał żeglugowy przepływały już nowym, obecnym korytem.

W miejscu dawnego biegu rzeki przez lata tworzono kolejne miejsca rekreacji i zabudowę. Obecnie, dużą popularnością cieszy się szczególnie park Stare Koryto Warty oraz Wartofrajda, czyli znajdujący się tam plac zabaw.